Diagnoses

Welke diagnoses worden vergoed in de GB-GGZ?

Het College van Zorgverzekeraars heeft een lijst vastgesteld met diagnoses die binnen de GB-GGZ behandeld mogen worden. Zorgverzekeraars hebben overigens enige vrijheid om daar hun eigen invulling aan te geven.

Problemen uit de DSM die vergoed worden zijn o.a.:

 • stemmingsstoornissen (depressieve stoornissen, bipolaire stoornissen, stemmingsstoornissen door een somatische aandoening, stemmingsstoornissen door een middel.)
 • angststoornissen (zoals bijvoorbeeld paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis, OCS, PTSS)
 • verslavingen
 • aandachtstekortstoornissen (ADHD)
 • stoornissen in de impulsbeheersing
 • gedragsstoornissen
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • eetstoornissen
 • somatoforme stoornis (sterke lichamelijke klachten met een psychische oorzaak)

 

Zie alhier voor decomplete lijst met vergoedde stoornissen.

Niet alle behandelingen van alle klachten wordt echter meer vergoed. 

Niet vergoedde DSM-stoornissen zijn:

 • aanpassingsstoornissen. Van een aanpassingsstoornis is sprake als iemand na een ingrijpende gebeurtenis of verandering (een stressvolle situatie) psychische klachten houdt, die een normaal dagelijks functioneren thuis en op het werk verhinderen, bijvoorbeeld verliesverwerking; rouw; levensfaseproblematiek).
 • slaapstoornissen
 • sexuele stoornissen behalve de parafiliën (te weten exhibitionisme fetisjisme; frotteurisme; pedofilie; seksueel masochisme; seksueel sadisme; fetisjistisch transvestitisme; vojeurisme, parafilie-niet-nader-omschreven)
 • specifieke fobieen (tenzij het een frequent voorkomende situatie betreft en er is al begeleiding van de huisarts of POH-GGZ geweest die onvoldoende heeft geholpen);
 • psychische klachten n.a.v. een lichamelijke aandoening.

 

Andere problemen buiten de DSM  die ook niet meer vergoed zullen worden zijn :

 • relatieproblemen
 • studieproblemen
 • opvoedingsproblemen
 • werkgerelateerde problemen (arbeidsconflict, burnout en overspannenheid)
 • psychische klachten zonder dat er sprake is van een psychische stoornis
 • leerstoornissen
 • intelligentieonderzoek 

Klik hier voor de lijst met uitgesloten behandelingen.