Lidmaatschap van Psyzorg Eemland

Eisen

Om lid te kunnen worden van Psyzorg Eemland, dient u minimaal een Big-registratie als GZ-psycholoog te hebben of orthopedagoog-generalist te zijn, in de regio Eemland te werken in de basis-GGZ werkzaam te zijn als hoofdbehandelaar. Daarnaast wordt commitment verwacht wat betreft de wijze van werken en participatie in de activiteiten.

Kosten

De kosten zijn in eerste instantie op 150 euro per jaar gezet maar zullen naar verwachting omhoog gaan.

Aanmelding

U kunt vragen om een aanmeldformulier bij psyzorgeemland@gmail.com